STRUKTURA / Y
28. 3. - 8. 4. 2019

Jak vnímáme strukturu/y

Struktury jsou všude, jsou to dílky jednotlivých objektů, hebké, hrubé, úzké, široké, křivé, pravidelné i barevné,... 
Strukturu nacházíme všude kolem nás. Je vnímána všemi smysly. Dělíme ji na hmotnou a nehmotnou. Na každý subjekt působí individuálně.
Struktura je analytické zkoumání jednotlivých prvků a složek jazyka = systém znaků, analýzy, poznání, druh učení.
Strukturalismus je vědecký směr, literární věda, humanitní věda, metodologie, psychologie.
Způsob složení, vnitřního uspořádání nějakého objektu.
Souhrn vztahů mezi prvky nějakého seskupení.
Stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systém.
Strukturalismus - velmi široký vědecký směr i metoda v jazykovědě, literární vědě a jiných humanitních vědách, který vznikl ve 20. století. Proti analytické metodě rozkladu a studia jednoduchých prvků zdůrazňuje význam struktur tj. celkového uspořádání složitých systémů a vztahů mezi jejich prvky. Zdůrazňuje také účelovou, komunikační povahu jazyka.
Organizační struktury - organizování je proces tvorby struktury organizace. Tento proces je velmi důležitý a slouží mnoha účelům.